昱盛精密有限公司

昱盛精密有限公司

Khuôn ép nhựa được sản xuất chính xác của Yusheng, khuôn mẫu thiết kế kỹ thuật số và hệ thống, và gia công chính xác để sản xuất các bộ phận khuôn. Khả năng thay thế của các bộ phận khuôn cao, bảo trì đơn giản, thời gian phát triển sản phẩm có thể rút ngắn, khách hàng có thể mua và đảm bảo nhựa. Các yêu cầu về chất lượng của các bộ phận tiêm là ổn định.